Project Description

Project Details

Naročnik del Gitri d.o.o./Kostak d.d. in GGD d.d.
Lokacija LJUBLJANA
Obseg del ŽELEZOKRIVSKA DELA, ŽERJAVIST
Mesec in leto dokončanja del Januar 2017